BQT thông báo bảo trì hoàn tất.
Các bạn bắt đầu dowload lại nhé.
Dowload máy chủ chia sẻ và máy chủ VDC
Lưu ý truoc khi dowload.
Xóa hết bản cũ- tắt web bật lại để dowload.
Neu chơi game nên tắt hết antivirus ( tránh tinh trạng ăn file)
BQT xin trân trong cảm ơn