BQT thông báo event hoán đổi item:
dành cho nhưng item bằng cấp độ
mức giá hoán đổi:

Set đồ = 200k atm or card ( đổi lẻ tung món 50k/1 món )

Wing 2 = 100k atm or card

Wing 2,5 = 200k atm or card

Vũ khí = 100k atm or card ( vũ khí phụ = 50k )

Ring + pen event = free

BQT xin chân thanh` cảm ơn: mọi liên hệ qua hotline hoặc
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009114928474