Chào toàn thể các bạn trong server
Tạm dừng đổi card đến ngay` 18/5/2018

Như các bạn đã biết hiện tại tất cả các cổng thông tin nhà mạng và các nhà phát hành thẻ game đang tạm thời khóa chức năng lưu trữ card nên hiện tại BQT tạm thời khóa chức năng đổi thẻ và sẽ hoạt động trở lại khi các nhà mạng cho phép lưu trữ thẻ và mua bán trở lại.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
Administrator