Tổng kết Event Điểm vàng may mắn
# Nhân Vật Point
1 PorsChe 10d 2.703
2 LexusLS500 2.664
3 TruongJav 3d 2.657

BQT thông báo : do event Goblin chưa ai đạt mốc nên BQT sẽ kéo dài event đến 10/5 : đã tham khảo ý kiến menber !