- sét TP L4% 2 món +11 . 2 món +9
- Nắm Đấm Bạch Hổ +9 luck 10%
- sét ring pen 10% 4% event
- trong acc còn 1m gcoin
giá ra đi 1m5 atm ( giá bèo KMC )
ai quan tâm sms sdt 0978803334
( chỉ nhận sms )