TRUYỀN NHÂN GOBLIN


*Thời gian: Từ 0h ngày 01/05 đến 24h ngày 06/05


Nội Dung Sự Kiện:
- Ép Item đã đăng ký lên +13
(Event tính giải thưởng khi up đồ trên Web Quản Lý/ Event/ Truyền nhân Gobin.
Chỉ tính những Item đang có cấp độ đăng ký từ 0>9, Item đã đạt cấp độ 10 trở lên ko đăng ký được.)

Hoàn thành 3 item lên 13Nhận ngay 1 W2 +11 Luck+MNLEvent Thần Tài Gõ Cửa

Thời gian diễn ra sự kiện : Từ ngày 01/05/2018 đến 24h00 ngày 06/05/2018
Hệ thống sẽ tự động tính số Point mà người chơi tham gia Sự Kiện Điểm Vàng May Mắn đã đổi được.
3 Nhân vật có số Point cao nhất sẽ được chọn làm người trúng giải
Phần Thưởng: Các phần thưởng sẽ tuơng ứng với chủng tộc của nhân vật đoạt giải.

STT Phần Thưởng Số lượng Item Ghi Chú
Top 1 Nâng cấp Item lên 13
1 Các dòng của Item không thay đổi
Top 2 Nâng cấp Item lên 12
1 Các dòng của Item không thay đổi
Top 3 Nâng cấp Item lên 11

1 Các dòng của Item không thay đổi

Điểm Vàng May Mắn
Thời gian diễn ra sự kiện : Từ ngày 01/05/2018 đến 24h00 ngày 06/05/2018


Nguyên tắc
Ghép các Item theo công thức và đổi điểm tại trang quản lý tài khoản
Số điểm đổi ra là ngẫu nhiên trong khoảng theo bảng công thức bên dưới
Mỗi loại đều có giới hạn số phần thưởng được đổi (Xem chi tiết bên dưới)
Bảng Công Thức Đổi Phần Thưởng


Loại 1
Giới hạn: 300 Phần Thưởng
Loại Item Vật phẩm Ghép Số điểm nhận được
1 Huy Chương Bạc 20.000.000 Zen 1->2 Point
1 Huy Chương Vàng 30.000.000 Zen 1->2 Point


Loại 2
Giới hạn: 400 Phần Thưởng
Loại Item Vật phẩm Ghép Số điểm nhận được
1 Huy Chương Bạc 1 Heart (Trái Tim) 1->2 Point
1 Huy Chương Vàng 4 Heart (Trái Tim) 1->3 PointLoại 3

Giới hạn: 500 Phần Thưởng
Loại Item Vật phẩm Ghép Số điểm nhận được
1 Huy Chương Bạc 300 Gcoin 1->2 Point
1 Huy Chương Vàng 500 Gcoin 2->3 Point