Chúc Mừng Các bạn Có Tên Trong BXH sau
Thời gian diễn ra Event : 0h00 22/04/2018 đến 24h00 29/04/2018
Cập nhập lúc: 30/04 00:00 ( 5 phút cập nhập 1 lần )

# Nhân Vật Gcent nạp
1 CuongBiLi 8.730.000
2 RBReZack 7.500.000
3 OngTon 3d 5.700.000
4 Aventador 4.000.000

các bạn làm theo mẫu sau: Tên máy chủ :
Tên nhân vât :
Top P H ::
Phần thưởn nhận: