Hôm nay : 18h00 23/04/2018
sẽ bảo trì update một số bãi quái + tính năng cho sever
thời gian bảo trì dự kiến 3-5 phút
BQT xin trân trọng thông báo !