vừa chơi tí . lại mất ket nối la sao adm ơi.game bị sao vậy